Strukura organizacyjna:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii:

Jan Dynkowski

Tel.: 85  682-25-96

696 492 884

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

j.dynkowski@piw-hajnowka.pl

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt:

Stanowisko ds. higieny materiału biologicznego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności

Starszy Inspektor Weterynaryjny  lek.wet. Mariusz Miniuk

696 492 885

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

m.miniuk@piw-hajnowka.pl

 

Stanowisko ds., zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i programu zwalczania choroby Aujeszk`y

Starszy Inspektor Weterynaryjny  lek.wet. Renata Wasiluk

696 492 886

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

r.wasiluk@piw-hajnowka.pl

 

Stanowisko ds., zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Inspektor Weterynaryjny  lek.wet. Natalia Karczewska

791  570 150

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

n.karczewska@piw-hajnowka.pl

 

Stanowisko ds., dobrostanu zwierząt

Inspektor inż.  Aneta Skiepko

696 492 887

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

a.skiepko@piw-hajnowka.pl

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych:

Stanowisko ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Starszy Inspektor Weterynaryjny lek. wet.  Eugeniusz Kowalczuk

728 863 261

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

e.kowalczuk@piw-hajnowka.pl

 

Stanowisko ds. pasz

Inspektor inż.  Aneta Skiepko

Zespół do spraw finansowo-księgowych:

Główny Księgowy mgr Joanna Romaniuk

602 482 452

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

ksiegowosc@piw-hajnowka.pl

 

Księgowa mgr Anna Iwaniuk

hajnowka.piw@wetgiw.gov.pl

ksiegowosc@piw-hajnowka.pl

 

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Informatyk mgr inż. Andrzej Korolko

Tel.: 85  682 25 96

 

Stanowisko ds. sekretariatu

Starszy Inspektor Lucyna Pieniążek

Tel.: 85  682 25 96

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej:

Radca Prawny mgr Anatol Ochrymiuk

Tel.: 85  682 25 96