Strukura organizacyjna:

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii:

Jan Dynkowski

Tel.: 85  873 15 00

Tel.: 85  682 25 96   w. 5

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt:

Stanowisko ds. higieny materiału biologicznego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności

Starszy Inspektor Weterynaryjny  lek.wet. Mariusz Miniuk

Tel.: 85  682 25 96   w. 7

 

Stanowisko ds., zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i programu zwalczania choroby Aujeszk`y

Inspektor Weterynaryjny  lek.wet. Renata Wasiluk

 

Stanowisko ds., zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Inspektor Weterynaryjny  lek.wet. Natalia Karczewska

Tel.: 85  682 25 96   w. 6

 

Stanowisko ds., dobrostanu zwierząt

Inspektor inż.  Aneta Skiepko

Tel.: 85  682 25 96   w. 3

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych:

Stanowisko ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Starszy Inspektor Weterynaryjny lek. wet.  Eugeniusz Kowalczuk

Tel.: 85  682 25 96   w. 3

 

Stanowisko ds. pasz

Inspektor inż.  Aneta Skiepko

Tel.: 85  682 25 96   w. 3

Zespół do spraw finansowo-księgowych:

Główny Księgowy mgr Joanna Romaniuk

Tel.: 85  682 25 96   w. 8

 

Księgowa mgr Anna Iwaniuk

Tel.: 85  682 25 96   w. 8

 

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Informatyk mgr inż. Andrzej Korolko

Tel.: 85  682 25 96

 

Stanowisko ds. sekretariatu

Starszy Inspektor Lucyna Pieniążek

Tel.: 85  682 25 96

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej:

Radca Prawny mgr Anatol Ochrymiuk

Tel.: 85  682 25 96