Zgłoszenie padnięcia zwierząt gospodarskich

Data dodania: 15.10.2012

 

UWAGA HODOWCY!

         W związku z art.42 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) istnieje obowiązek zgłaszania przez posiadacza zwierząt każdego przypadku padnięcia zwierzęcia z gatunku: bydło (krowa, buhaj, cielę), owca i koza.

         W tym celu należy zgłaszać się osobiście do biura Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce, ul. 11 Listopada 22  lub przekazać telefonicznie ( tel. 85 682 25 96) lub listownie następujące informacje:

  • Imię i nazwisko, adres posiadacza zwierzęcia.
  • Numer identyfikacyjny padłej sztuki.
  • Data padnięcia.
  • Ewentualna przyczyna padnięcia (jeśli jest znana).
  • Gatunek, płeć i wiek padłego zwierzęcia

       Fakt wystąpienia upadku należy zgłaszać jak najszybciej od momentu padnięcia zwierzęcia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Hajnówce

Jan Dynkowski